En dag på Pärlan

6.30 - Förskolan öppnar.

8.00 - Frukost. 

9.15 - Samling

          Vi sätter oss på mattan tillsammans och börjar med vår "god                    morgon-sång". Vi sjunger, pratar om vilka som är här idag och               får en "mumsbit" (nyttig smörgås) för att sedan delas in i                         mindre grupper.

9.30 Grupper
          Barnen är indelade i mindre grupper efter ålder där de har                    
förplanerade aktiviteter utifrån läroplanen för förskolan                           Lpfö18. T ex språksamling, matematikövningar, hållbar                             utveckling, skapande och motorikträning.


Utelek - Vi leker på gården eller går på promenad/utflykt.


11.00 - Lunch


11.45 - Vila

             En del barn sover middag. De som är vakna har en lugn                           stund där de kan varva ner med t ex saga eller                                             avslappning.


Utelek / innelek


14.30 - Mellanmål


Utelek / innelek


17.00 - Pärlan stänger för dagen.


De barn som har så kallad "15-timmarsplats" går tisdag-torsdag kl 9.00-14.00