En dag på Pärlan

6.30 - Förskolan öppnar.

8.00 - Frukost. 

9.00 - Samling

          Vi sätter oss på mattan tillsammans och börjar med vår "god                    morgon-sång". Vi sjunger, pratar om vilka som är här idag och               får en "mumsbit" (nyttig smörgås) för att sedan delas in i                         mindre grupper.

9.20 Projektgrupper
          Barnen är indelade i mindre grupper efter deras egen mognad               och nivå där de har
förplanerade pedagogiska aktiviteter                         utifrån läroplanen för förskolan Lpfö18. T ex språksamling,                       matematikövningar, hållbar utveckling, skapande och                               motorikträning.


Utelek - Vi leker på gården eller går på promenad/utflykt.


11.00 - Lunch


11.45 - Vila

             Barnen är indelade i tre olika grupper med vila/avkoppling                     efter deras eget behov. T ex sova middag, lyssna på saga                           eller avslappning.


Utelek / innelek


14.30 - Mellanmål


Utelek / innelek


17.00 - Pärlan stänger för dagen.


De barn som har så kallad "15-timmarsplats" går tisdag-torsdag kl 9.00-14.00

En vanlig dag på Pärlan