Hem

Vi är en liten förskola centralt i Mora.

Förskolan består av en avdelning med 18 barn i åldrarna 1-5 år. Här arbetar två förskollärare, en barnskötare och ett köksbiträde.

Speciellt med Pärlan:
* Liten och familjär förskola.
* Bra promenadavstånd till exempelvis natur, bibliotek och      lekparker.

* Få vikarier och hög personaltäthet.
* Tydliggörande pedagogik.
* Hållbar utveckling är en röd tråd genom undervisningen.
* Vi utesluter socker så stor utsträckning som möjligt.

* Näringsrik och varierad kost.

* Vi använder appen Tyra för pedagogisk dokumentation, information, kommunkikation mm. 
* Mycket utevistelse.

* Vi använder TAKK (tecken som stöd) i undervisningen.

* Vi har en egen "köksträdgård" och odlar mycket grönsaker och bär tillsammans med barnen.

* Vi har en hel del inslag från Montessoripedagogiken.
Vill du ställa ditt barn i kö?

Läs mer om det på Mora Kommuns hemsida

Tryck på länken nedan