Klagomålshantering

Klagomålshantering

Enligt 4 kap 8 § skollagen har vi skriftliga rutiner för klagomålshantering, för att det ska vara tydligt vart du kan vända dig vid eventuellt klagomål:


Steg 1 - Vårdnadshavare som vill framföra klagomål ska i första hand kontakta någon utav pedagogerna på förskolan. Pedagogen kommer sedan att utreda klagomålet och återkoppla med eventuella åtgärder.


Steg 2 - Om klagomålet rör förskolan som helhet eller om du inte är nöjd med hur ansvarig pedagog behandlat ditt klagomål ska du vända dig till rektorn. Rektorn kommer sedan att utreda klagomålet och återkoppla med eventuella åtgärder.


Steg 3 - Om du fortfarande inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats ska du kontakta förskolans ordförande - Britt-Inger Olsson: brittingero52@gmail.com eller 0768240165.


Steg 4 - Om du känner att du inte fått den respons från förskolans rektor eller ordförande kan du lämna dina kontakter till Mora kommun via denna länk:

Synpunkter och klagomål enligt skollagen - Mora kommun